Column 03-2017

Onderstaande column van Chanella Mackay is gepubliceerd in nummer 3 van de Nieuwsbrief Tabaksontmoediging van 11 april 2017. Plaatsing betekent niet automatisch dat het Trimbos-instituut de mening van de auteur deelt.

Internationale samenwerking tegen tabak

Eind maart was de 7de ECToH, een Europese conferentie over het tabaksontmoedigingsbeleid. Gedurende 3 dagen deelden gezondheidsorganisaties, overheden en wetenschappers uit de hele EU hun kennis, ervaring en visie op het tabaksontmoedigingsbeleid. Dat er internationaal naar elkaar wordt gekeken en van elkaar wordt geleerd, is een goede ontwikkeling. Tabaksgebruik is namelijk een mondiaal probleem. Overlijden jaarlijks in Nederland ongeveer 19.200 mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik, wereldwijd gaat het jaarlijks om 6,4 miljoen mensen.

Het ministerie van VWS werkt op een aantal terreinen internationaal samen. Allereerst door internationaal dezelfde doelen vast te stellen in het Framework Convention on Tobacco Control (FCTC-verdrag). Tweejaarlijks komen alle verdragspartijen bij elkaar tijdens de Conference of the Parties. Alle landen vullen vragenlijsten in over de stappen die zijn gezet voor tabaksontmoediging en wat de prevalentie is. Tijdens de COP wordt vervolgens tussen landen onderhandeld over de aanbevelingen om de gemeenschappelijke doelen voor tabaksontmoediging te halen. Zo heeft Nederland voorgesteld dat elk land bij uitvoering van het tabaksontmoedigingsbeleid in het bijzonder aandacht besteedt aan het voorkomen dat zwangere vrouwen roken of meeroken, vanwege de gezondheidsschade voor de moeder en het ongeboren kind. Dit voorstel is unaniem aangenomen. Op www.who.int/fctc/ vindt u alle informatie en aanbevelingen die zijn gemaakt.

Daarnaast neemt VWS deel aan de Tobacco Expert Group van de Europese Commissie. Op reguliere basis komen de beleidsmakers van de lidstaten bij elkaar om de ervaringen met EU regelgeving te delen; hoe leggen lidstaten de Tabaksproductenrichtlijn uit in nationale wetgeving? Waar lopen lidstaten tegenaan in de uitvoering? En lopen er juridische procedures waarin we elkaar kunnen ondersteunen of van elkaar kunnen leren? Ook wordt er gedeeld welke maatregelen lidstaten extra nemen bovenop EU regelgeving, zoals een display ban, leeftijdsgrens en plain packaging.

Deze internationale bijeenkomsten zorgen voor een goed netwerk tussen beleidsmakers uit verschillende landen. Een mailtje naar het VK over hun ervaringen met de display ban, een belletje naar België om te praten over verkoop over de grens of een gesprek met Frankrijk over hun ervaringen met plain packaging en het verbieden van aantrekkelijke merknamen op tabaksverpakkingen. Internationale samenwerking vergroot onze kennis en biedt nieuwe inzichten om tabaksgebruik verder te ontmoedigen.

Chanella Mackay
Senior beleidsmedewerker
Ministerie van VWS

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.