Column 04-2017

Onderstaande column van Erik van der Heijden is gepubliceerd in nummer 4 van de Nieuwsbrief Tabaksontmoediging van 23 mei 2017. Plaatsing betekent niet automatisch dat het Trimbos-instituut de mening van de auteur deelt.

Vóór het te laat is

Dagelijks word ik geconfronteerd met de levensbedreigende gevolgen van roken in mijn werk als longarts, gespecialiseerd in longoncologie en interventie longziekten in het Radboudumc, een groot universitair referentiecentrum. Voorkomen is beter dan genezen, onmiskenbaar. Maar genezen is mijn vak en mijn passie.

Of die twee begrippen ‘genezen’ en ‘longkanker’ samengaan? Helaas voor zeer velen niet meer, maar ja, ze gaan stapje voor stapje steeds beter samen. Terugkijkend naar de tijd dat ik de collegebanken verliet om me te gaan specialiseren, is binnen het tijdsbestek van een generatie wel degelijk ontzettend veel bereikt. Ons arsenaal aan behandelmogelijkheden is enorm uitgebreid en waar destijds chemotherapie mondjesmaat werd gegeven wanneer een operatie niet meer mogelijk was, is het nu steeds beter mogelijk om voor de individuele patiënt de best passende en op maat gekozen behandelingen te kiezen. Dat is kostbaar, zeer kostbaar zelfs. Maar of het té kostbaar is, dat is een discussie die niet in de spreekkamers thuishoort. Uit de recente publicaties in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde blijkt hoe complex de economische effecten van roken en de tabaksindustrie zijn in de Nederlandse samenleving, de kosten van moderne medicatie zijn daarin slechts een klein onderdeel.

Nederland moet kiezen, en wat mij betreft voor een krachtig antirook beleid om nieuwe slachtoffers daadwerkelijk te voorkomen en iedereen die hulp nodig heeft bij het stoppen met roken zo goed mogelijk te helpen. Maar ook moeten we er wat mij betreft voor kiezen om longkanker zo vroeg als mogelijk op te sporen. Dus als je eenmaal in de greep bent geraakt van de tabak en door je rookgedrag een sterk verhoogd risico verworven hebt op het krijgen van longkanker, is het zaak om ruim voordat zich enige klachten aandienen longkanker in een vroeg stadium te vinden. Wij zijn ons aan het voorbereiden op screening naar longkanker. Opsporen van longkanker in een vroeg stadium biedt namelijk een grotere kans op genezing; zeker in ons Radboudumc waar de overleving van vroege stadia longkanker boven het landelijk gemiddelde ligt.

Maar eenvoudig is dat zeker niet, de uitdaging is om geen onnodige invasieve of zelfs risicovolle onderzoeken te doen voor afwijkingen die nooit tot een longkanker zullen leiden aan de ene kant en aan de andere kant juist tijdig wel een accurate diagnose te stellen die vervolgens een genezende operatie of radiotherapeutische behandeling mogelijk maakt. Met mijn wetenschappelijk onderzoek probeer ik in ieder geval om een bijdrage te leveren aan het verder verbeteren van de diagnostiek naar longkanker en deze interventies te optimaliseren om voorbereid te zijn op longkanker screening in Nederland.

Ondanks maximale tabaksontmoediging en vroegdetectie gaan we het probleem van longkanker niet de wereld uit helpen. Helaas is longkanker bij mensen die nooit gerookt hebben ook al doorgedrongen tot de top tien van de meest dodelijke aandoeningen wereldwijd. We kunnen met ontmoediging en vroegdetectie echter wel veel leed voorkomen, en als het leed toch geschiedt, dan zullen we met onze patiënten blijven zoeken naar effectieve en passende behandelingen om tot langdurige controle te komen met behoud van kwaliteit leven.

Dr. Erik van der Heijden,
Longarts Radboudumc Nijmegen,
Interventie longziekten & thoracale oncologie

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.