Column 05-2016

Onderstaande column van Tom Voeten is gepubliceerd in nummer 5 van de Nieuwsbrief Tabaksontmoediging van 7 juli 2016. Plaatsing betekent niet automatisch dat het Trimbos-instituut de mening van de auteur deelt.

De beuk er in !!!

Clean Air Nederland (1974) was de eerste en lang de enige organisatie in Nederland met rookoverlast als statutair speerpunt. ‘Rookoverlast beperken’ suggereert een liberaal compromis tussen rokers en niet-rokers, echter de -alweer 42 jarige- ervaring leert dat dit niet reëel is. Roken is een zware verslaving met veelal kankerverwekkende dodelijke afloop. Onze praktische doelstelling ligt nu meer in lijn met die van de Alliantie Nederland Rookvrij. 

Clean Air Nederland is een vrijwilligersorganisatie met beperkte financiële middelen, samenwerking in de Alliantie (kennis en capaciteit) is dus belangrijk. Burgers weten ons te vinden als belangenorganisatie, op sociale media zijn we actief en onze toegevoegde waarde zit vooral in het signaleren en agenderen van knelpunten m.b.t roken.

Door onze positie kiezen we bewust om het grootste knelpunt aan te pakken: het misplaatste maatschappelijk beeld van roken als ‘vrije stoere lifestyle’, het trieste resultaat van decennialange tabaksreclame en lobby. Roken moet gedenormaliseerd worden, verbannen uit de publieke ruimte. Een ‘rookvrije generatie’ betekent ook alle verstorende prikkels aanpakken. Die liggen nu nog duidelijk in de horeca, op het schoolplein, in de media, en in sport/pretparken.

Ook de politiek blijft achter. Nog steeds zijn er politici /tabakslobbyisten in de VVD en PVV die beweren dat roken geen verslaving is maar een "lifestyle" en "vrije keuze", en alle tabakswetten afdoen als "betutteling". Dit soort politici maken zich schuldig aan misleiding, verwaarlozing en minachting van de Nederlandse bevolking, en zijn ons inziens mede verantwoordelijk voor de jaarlijks 20.000 tabaksdoden, de miljarden euro's maatschappelijke kosten, en het onbeschrijflijke leed van alle slachtoffers en nabestaanden.

Met enige trots kijken we terug op bereikte resultaten, met onze acties hebben we een substantiële bijdrage geleverd aan de rookvrije werkplek (2004) en de rookvrije horeca (2008). Door onze rechtszaak is in 2014 de kleine kroeg ook rookvrij geworden.

Tom Voeten
Voorzitter Clean Air Nederland

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.