Column 06-2017

Onderstaande column van Reinier Haneveld is gepubliceerd in nummer 6 van de Nieuwsbrief Tabaksontmoediging van 29 augustus 2017. Plaatsing betekent niet automatisch dat het Trimbos-instituut de mening van de auteur deelt.

Toch is er hoop

In het raamplan Artsenopleiding 2009 staat aangegeven dat na het doorlopen van de opleiding de arts de bekwaamheid beheerst van gezondheidsbevorderaar. De arts kent de determinanten van gezondheid, past die toe in de praktijk en werkt mee aan maatregelen om de gezondheid van individuen en groepen te bevorderen. De arts kan mogelijkheden voor interventies op verschillende niveaus herkennen en toepassen en kan de wijze waarop gezondheidszorgbeleid wordt ontworpen en methoden om ontwikkelingen in de gezondheidszorg te beïnvloeden toepassen.

In het medische curriculum staan ziekten en klinische behandelingen van individuen centraal.

Hoe artsen worden geleerd om mensen gezond te houden, onderzoek moet worden gedaan om nieuwe gezondheidsbehoud interventies te ontdekken en effectief toe te passen of hoe gezondheidsbeleid moet worden ontworpen, staat allemaal niet in het curriculum.

Welke aandacht besteden wij in het curriculum aan maatschappelijke vraagstukken? Aan roken bijvoorbeeld of aan het anti-rook-beleid? Hoeveel optimaal geïnformeerde artsen en verpleegkundigen beginnen toch met roken en willen of kunnen vervolgens niet stoppen? Welke verklarende mechanismen kennen wij voor dit fenomeen van rokende artsen? Hoeveel werkgelegenheid is gerelateerd aan roken? Hoeveel wordt aan het roken verdiend? In de maatschappij zijn machten en krachten die ervoor zorgen dat we streven naar het opvoeden van een rookvrije generatie en zien we tegelijkertijd dat jongvolwassenen vaker roken dan 25-plussers. Snappen wij die mechanismen? 

Kennelijk zijn de vraagstukken rond roken, rookgedrag, tabaksontmoedigingsbeleid, multidisciplinaire aanpak niet aansprekend genoeg om een plaats te krijgen in het curriculum. Wellicht is het perspectief voor dokters weinig aantrekkelijk dat zij minder zullen kunnen verdienen als roken is uitgebannen.

Toch is er hoop. In Masterjaar 2 kunnen een paar studenten geneeskunde per jaar twee weken coschap sociale geneeskunde lopen bij het kennisinstituut Trimbos.

Reinier Haneveld
arts M&G, MPH
Associate professor public health
UMCUtrecht

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.