Column08-2018

Samen voor een gezonder Nederland

Afgelopen vrijdag heb ik het Nationaal Preventieakkoord samen met meer dan 70 partijen ondertekend. Daar ben ik blij mee en trots op! Nog niet eerder in de geschiedenis hebben zoveel partijen samen zo’n akkoord gesloten. Een akkoord met stevige ambities en bijzondere maatregelen. 

Een van de meest in het oog springende doelen van dit akkoord is een rookvrije generatie in 2040: een samenleving waarin kinderen in een rookvrije omgeving kunnen opgroeien en zelf niet gaan roken. En waarin rokers de helpende hand toegereikt krijgen om te stoppen. Een flinke uitdaging, niet in de laatste plaats omdat het om een zeer verslavend middel gaat. Om onze ambities waar te maken moeten we dan ook hard aan de slag. 

Het Preventieakkoord bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen die daaraan gaan bijdragen. Zo gaat in 2023 de prijs van een pakje sigaretten naar 10 euro. Tabaksproducten gaan vanaf 2020 uit het zicht, ze krijgen een neutrale verpakking en reclame aan de gevel is vanaf 2021 niet langer toegestaan.

Maar het mooie is dat het akkoord juist ook is opgebouwd uit ideeën die vanuit de maatschappelijke organisaties die mee tekenen zélf komen. Bijvoorbeeld de zorgverzekeraars, die committeren zich om vanaf 2020 het eigen risico niet meer op te leggen bij stoppen met roken. Of de zorgsector, die geheel rookvrij wordt gemaakt. En niet te vergeten de financiële sector, die stopt met investeringen in de tabaksindustrie. Dankzij al die partijen is het akkoord dan ook een succes geworden.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat we de komende jaren gezondheidswinst gaan boeken voor de kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor alle Nederlanders. En u mag me de komende jaren scherp houden, dat hebben we ook zo afgesproken. Het RIVM gaat monitoren of we op koers blijven, en als dat niet zo is, gaan we er samen een tandje bij doen.

Op naar een rookvrije generatie!

Paul Blokhuis,
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.